lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 65 วัน แล้ว

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0159 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
4 ส.ค. 2559 10:44 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0158 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
4 ส.ค. 2559 10:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0154 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
27 ก.พ. 2559 10:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : ตามที่ท่านได้สั่งเสื้อจากทางร้านค้าโยธาไทย ตอนนี้ได้จัดส่งตามเลขพัสดุ RJ940273497TH ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยคะ
ขอแสดงความนับถือ
ร้านค้าโยธาไทย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0150 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
31 ธ.ค. 2558 06:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : จัดส่งสินค้า29ธค58 ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0151 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
31 ธ.ค. 2558 06:53 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0138 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
14 ต.ค. 2558 16:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ตรวจสอบลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าโยธาไทยขอบคุณคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0140 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
14 ต.ค. 2558 14:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ตรวจสอบลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ร้านค้าโยธาไทยขอบคุณคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0142 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 ต.ค. 2558 12:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าโยธาไทยคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0143 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
12 ต.ค. 2558 02:06 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อเรียบร้อยแล้วคะ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0126 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2557 09:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งสินค้าให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0124 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
14 พ.ย. 2557 14:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งสินค้าให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0123 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
14 พ.ย. 2557 14:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งสินค้าให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0121 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
6 พ.ย. 2557 11:29 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0120 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
6 พ.ย. 2557 11:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0102 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
27 มี.ค. 2557 11:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0101 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
27 มี.ค. 2557 10:57 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0099 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2557 13:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
PB398981250TH
หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0100 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2557 13:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0085 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2557 21:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0094 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2557 11:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0096 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
11 มี.ค. 2557 11:05 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0041 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
12 ก.ค. 2556 16:44 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0040 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2556 21:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยได้จัดส่งเสื้อให้เรียบร้อยค่ะ ตรวจสอบสถานะการส่งตามเลขรหัสพัสดุ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0038 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2556 21:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าร้านค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0039 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
20 มิ.ย. 2556 11:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าร้านค้าโยธาไทยคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0037 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2556 15:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0024 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2556 12:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยจัดส่งหนังสือแบบพัสดุธรรมดา ให้ท่านเรียบร้อยแล้วหากไม่ได้รับสินค้า 7 วันทำการนับจาก (18มิย56)ติดต่อกล้บร้านค้าโยธาไทย ขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0028 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2556 12:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยจัดส่งหนังสือแบบพัสดุธรรมดา ให้ท่านเรียบร้อยแล้วหากไม่ได้รับสินค้า 7 วันทำการนับจาก (18มิย56)ติดต่อกล้บร้านค้าโยธาไทย ขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0022 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2556 12:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : ร้านค้าโยธาไทยจัดส่งหนังสือแบบพัสดุธรรมดา ให้ท่านเรียบร้อยแล้วหากไม่ได้รับสินค้า 7 วันทำการนับจาก (18มิย56)ติดต่อกล้บร้านค้าโยธาไทย ขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าโยธาไทยค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0015 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2556 17:53 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : ขอขอบคุณที่สนับสนุนร้านค้าโยธาไทยค่ะ
1
2
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 46 พัสดุ

New

รหัสสินค้า YT-RP-01
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า YT-AH-01
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Join This Shop

ร้านร้านค้าโยธาไทย
ร้านร้านค้าโยธาไทย
shop.yotathai.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Trackcode

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

Contact us

0847272521
facebook

Statistic

หน้าที่เข้าชม52,710 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด31,660 ครั้ง
เปิดร้าน7 เม.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 มี.ค. 2560

Sale

รหัสสินค้า YT-MH-S
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
 ↳ เสื้อม่อฮ่อม SIZE S
250.00 บาท
220.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า YT-MH-M
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
 ↳ เสื้อม่อฮ่อม SIZE M
250.00 บาท
220.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า YT-MH-L
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
 ↳ เสื้อม่อฮ่อม SIZE L
250.00 บาท
220.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า YT-MH-XL
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
 ↳ เสื้อม่อฮ่อม SIZE XL
250.00 บาท
220.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า YT-MH-XXL
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
เสื้อม่อฮ่อมโยธาไทย
 ↳ เสื้อม่อฮ่อม SIZE XXL (size พิเศษ)
270.00 บาท
240.00 บาท
 • สั่งซื้อ

Reccommended

รหัสสินค้า YT-AH-01
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า YT-RP-01
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Go to Top